Cộng tác viên - Đóng góp & chia sẽ bản sub, thuyết minh

Tính năng Đăng Phim

Đang xây dựng tính năng này

Hướng dẫn Đăng Phim

Đang xây dựng tính năng này

Quyền lợi:

  • Được đặt 1 banner trên website này (vị trí bất kỳ ngẫu nhiên)
  • Quà cáp, thưởng động viên cho thành viên tích cực
  • Được đào tạo, hướng dẫn sub, thuyết minh cho tập phim free
  • Được nhận link để pub qua website riêng của bạn

Yêu cầu:

  • Có máy tính vào biết sử dụng một chút chút
  • Có kỷ năng về dựng phim thì quá xá tốt